Nội dung cập nhật

May mùng màn chất lượng

May mùng màn quá khổ sẽ bảo đảm góc đẹp, nhiều tai, không bị túm, bự thùng.
Thông tin cung cấp cho của hàng:
  • Chiều dài, rộng, chiều cao
  • màu của mùng màn
  • Có cửa hay không có cửa
Chi tiết tại: chieutrucchieutre.ete.vn
Điện thoại: 097.380.9990
Bản đồ hiển thị vị trí doanh nghiệp.
Địa chỉ
78/5 Đình Nghi Xuân
Bình Trị Đông
Bình Tân
Hồ Chí Minh 700000
Việt Nam
Nhận chỉ đường
Liên hệ
Giờ làm việc
Th 2
Mở cửa cả ngày
Th 3
Mở cửa cả ngày
Th 4
Mở cửa cả ngày
Th 5
Mở cửa cả ngày
Th 6
Mở cửa cả ngày
Th 7
Mở cửa cả ngày
CN
Mở cửa cả ngày
Trang web này sử dụng cookie từ Google để phân phối dịch vụ. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của trang web.